"Poznajemy zawody naszych bliskich"-przedszkole

Innowacja pedagogiczna 
"
Poznajemy zawody naszych bliskich"

Jednym z celów pracy z małym dzieckiem, jest umożliwienie mu aktywnego poznania świata zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami. Tworzenie płaszczyzny porozumienia ze środowiskiem domowym jest niezbędne do jego harmonijnego rozwoju.
Innowacja,,Poznajemy zawody naszych bliskich” ma za zadanie poszerzać wiedzę z zakresu preorientacji zawodowej dzieci. Poprzez spotkania z osobami ze środowiska rodzinnego,mamy możliwość pokazać dzieciom praktyczną stronę zawodów wykonywanych przez ich najbliższych. Dzięki tym spotkaniom dzieci będą miały możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem danego zawodu.Podjęte działania mają na celu owocną współpracę między środowiskiem domowym a przedszkolem oraz zrozumieniemi wzajemnym zaufaniem między nauczycielem a opiekunem dziecka. Powyższa innowacja rozbudza marzenia dzieci o  tym „Kim będę kiedy dorosnę…” oraz zacieśnia więzy rodzinne.


1. CELE OGÓLNE:

- udział rodziców w życiu przedszkola,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- stwarzanie warunków do poszerzania wiedzy z zakresu preorientacji zawodowej dzieci,

- zapoznanie dzieci z różnymi zawodami wykonywanymi przez osoby dorosłe,

- poznanie miejsca, narzędzi i specyfiki wykonywanego zawodu,

- wytwarzanie u dzieci szacunku do ludzi wykonujących różne zawody.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zacieśnienie więzi rodzinnych poprzez organizowanie spotkań,

- zdobywanie doświadczeń w słuchaniu, mówieniu oraz byciu słuchanym,

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo innych i własne,

- rozpoznawanie po stroju osób pełniących ważne funkcje społeczne np. policjant, strażak,

- zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów osób ze środowiska rodzinnego

- rozwijanie zainteresowań dzieci,

- współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym,


2. ADRESACI:

Dzieci 3,4,5,6 letnie zeSzkoły Podstawowej nr 2 im Michaliny Chełmońskiej- Szczepankowskiej w Słupnie

 

 

3. SPOSOBY,CZAS I MIEJSCE REALIZACJI 

Innowacja realizowana będzie w formie wizyt w szkole osoby dorosłej ze środowiska rodzinnego dziecka (rodzice, dziadkowie i najbliżsi naszych wychowanków). Każde spotkanie będzie poprzedzone omówieniem
i opracowaniem planu przebiegu spotkania między rodzicem a wychowawcą. Spotkania te będą się odbywały na zasadzie partnerstwa w ramach zajęć edukacyjnych. 


CZAS: 01.09.2018 – 01.06.2019r.


MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie oraz  miejsca pracy ludzi wykonujących określone zawody.

 

4. ZADANIA:

Zorganizowanie z pomocą rodziców ciekawych spotkań na terenie szkoły, realizowanie przez nauczyciela projektu innowacji, organizowanie wycieczek do miejsc pracy, organizacja konkursów związanych z tematem innowacji np. „Kim zostanę jak dorosnę”.


5. METODY:

 - rozmowy, opowiadania, zagadki, ciekawe scenariusze zajęć,

-spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów

-pogadanki, burza mózgów

-wycieczki

- zabawy badawcze, doświadczenia

- prezentacje multimedialne

 

6.REZULTATY:

Dzieci:

-dzieci znają zawody wykonywane przez najbliższych,

-znają specyfikę danego zawodu i kojarzą narzędzia wykorzystywane w pracy przez te osoby,

-dzieci szanują wszystkich ludzi niezależnie od wykonywanego zawodu,

- czerpią radość z podejmowanych wspólnie działań,

- są aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.

Rodzice:

- są zaangażowani w proponowane formy działań( biorą czynny udział w wycieczkach, pomagają w realizacji zadań z innowacji).


7. EWALUACJA:

Realizowany program zakłada systematyczną jego ewaluację polegającą na:

- przeprowadzaniu zabaw dydaktycznych utrwalających zdobyte wiadomości np. quizy dla dzieci

- prezentowaniu pozytywnych postaw i zachowań wywołanych dzięki spotkaniom z ciekawymi ludźmi 

- ankieta dla rodziców.

 

8. TEMATYKA ZAWODÓW

 

- Bibliotekarka wyjścia do biblioteki, poszerzanie pojęć z zakresu edukacji czytelniczej, słuchanie bajek czytanych przez bibliotekarkę, poznanie z systemem obsługi czytelnika, karta biblioteczna

- Strażak wizyta strażaka w szkole, pogadanka, prezentacja multimedialna, spotkanie ze strażakami z OSP w Radzyminie, zapoznanie z jednostką straży pożarnej, utrwalenie numeru alarmowego 998, pokaz elementów ratownictwa medycznego z udziałem dzieci, możliwość przyjrzenia się wyposażenia strażaka i wozu strażackiego.

- Policjant czytanie przez policjanta bajki, nauka i utrwalenie przechodzenia przez przejście dla pieszych, wspólne utworzenie gazetki z numerami alarmowymi, nauka piosenki Numer alarmowy.

- Kucharz wizyta w szkolnej kuchni, spotkanie z kucharką, wspólne przygotowanie posiłku.

- Fryzjerka spotkanie z fryzjerką, pokaz umiejętności fryzjerskich, wspólna zabawa, wizyta w salonie fryzjerskim.

- Stomatolog spotkanie ze stomatologiem, zapoznanie ze sprzętem stomatologa i jego akcesoriami, nauka prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej.

- Ratownik medyczny zapoznanie z pracą ratownika, poznanie jego ubioru
i narzędzi pracy, nauka udzielania pierwszej pomocy, opatrywanie ran misiowi, który towarzyszy ratownikowi.

- Cukiernik zapoznanie z pracą cukiernika, rozpoznawanie po stroju, wspólne wykonanie babeczek

- Listonosz zapoznanie z mundurem listonosza, torbą i jego obowiązkami, wspólne napisanie listu

- Lekarz zapoznanie z pracą lekarza, utrwalenie numeru alarmowego, zapoznanie z narzędziami pracy lekarza, prezentacja multimedialna
o specjalizacjach lekarskich, wspólna praca plastyczna.

- Kosmetyczka poznanie pracy wykonywanej przez kosmetyczkę, produktów jakich używa w swojej pracy, wspólne wykonanie maseczki.

Opracowała : mgr Ewelina Kania


<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA