Akcja edukacyjna „Twoja krew, moje życie”
W marcu uczniowie klas 4-7uczestniczyli w naszej szkole w zajęciach dotyczących krwiodawstwa, które miały na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat znaczenia oddawania krwi.
Podczas lekcji omówiliśmy podstawowe informacje na temat krwi, jej składników oraz funkcji w organizmie człowieka. Wyjaśniliśmy uczniom, dlaczego oddawanie krwi jest tak istotne i jakie korzyści płyną z tego działania dla osób potrzebujących transfuzji krwi.
Przedstawiliśmy również procedurę oddawania krwi, omawiając kroki, które należy podjąć przed, w trakcie i po oddaniu krwi, oraz wyjaśniając, że jest to bezpieczny i nieskomplikowany proces.
Zajęcia uzupełnione zostały o aktywności takie jak rozwiązywanie rebusów, domino na temat grup krwi czy zwykłe kolorowanki oraz komiksy na temat krwiodawstwa.🅰🅱🅾🆎❣