Organizacja roku szkolnego 2023/2024

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH – 4 września 2023r.

TERMIN WYSTAWIENIA PRZEWIDYWANYCH OCEN NIEDOSTATECZNYCH
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW, PRZEWIDYWANEJ OCENY NIEODPOWIEDNIEJ/NAGANNEJ Z ZACHOWANIA– 11 grudnia 2023r.

 

TERMIN WYSTAWIENIA OCEN PRZEWIDYWANYCH – 22 grudnia 2023r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 23 grudnia 2023r. – 1 stycznia 2024r.

TERMIN WYSTAWIENIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA–

8 stycznia 2024r.

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 – 28 stycznia 2024r.

FERIE ZIMOWE – 15 stycznia – 28 stycznia 2024r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 28 marca – 2 kwietnia 2024r.

 

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY (język polski, matematyka, język nowożytny) – 14-16 maja 2024r. – termin główny

10-12 czerwca 2024 r. – termin dodatkowy

TERMIN WYSTAWIENIA PRZEWIDYWANYCH OCEN NIEDOSTATECZNYCH
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW, PRZEWIDYWANEJ OCENY NIEODPOWIEDNIEJ/NAGANNEJ Z ZACHOWANIA – 15 maja 2024r.

 

TERMIN WYSTAWIENIA OCEN PRZEWIDYWANYCH– 3 czerwca 2024r.

TERMIN WYSTAWIENIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA –
13 czerwca 2024r.

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH – 21 czerwca 2024r.

 

DNI WOLNE : 02.05.2024

13-17.05.2024

31.05.2024