ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH – 1 września 2022r.

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH – 1 września 2022r.

 

 

TERMIN WYSTAWIENIA PRZEWIDYWANYCH OCEN NIEDOSTATECZNYCH
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW, PRZEWIDYWANEJ OCENY NIEODPOWIEDNIEJ/NAGANNEJ Z ZACHOWANIA– 13 grudnia 2022r.

 

TERMIN WYSTAWIENIA OCEN PRZEWIDYWANYCH – 22 grudnia 2022r.

 

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 23 grudnia 2022r. – 1 stycznia 2023r.

 

TERMIN WYSTAWIENIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA–

13 stycznia 2023r.

 

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 – 19 stycznia 2023r.

 

 

FERIE ZIMOWE – 13 lutego – 26 lutego 2023r.

 

 

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA – 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

 

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY– 23-25 maja 2023r.

 

TERMIN WYSTAWIENIA PRZEWIDYWANYCH OCEN NIEDOSTATECZNYCH
Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW, PRZEWIDYWANEJ OCENY NIEODPOWIEDNIEJ/NAGANNEJ Z ZACHOWANIA – 15 maja 2023r.

 

TERMIN WYSTAWIENIA OCEN PRZEWIDYWANYCH– 1 czerwca 2023r.

 

TERMIN WYSTAWIENIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA –
15 czerwca 2023r.

 

 

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH – 23 czerwca 2023r.