Wieści z życia szkoły

20 lutego klasy czwarte odwiedziły Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Pani przewodnik zaprezentowała nam ekspozycję związaną z sukcesami polskich olimpijczyków. Wzięliśmy też udział w lekcji muzealnej „Liny, węzły i supełki”.