W 2012 roku zainicjowano akcję Narodowego Czytania poprzez wspólną lekturę epopei Narodowej – Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W kolejnych latach wybierano inne wielkie dzieła z zakresu polskiej literatury, które wspólnie czytano. Były to m. in. „Quo vadis”, „Balladyna” czy „Moralność pani Dulskiej”. W tym roku ze względu na 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego wybrane zostało dzieło, w którym tematyka powstańcza jest bardzo ważna: „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. 26 września uczniowie klas 4-8 wspólnie odczytali fragmenty tego dzieła na lekcjach języka polskiego. Chętni uczniowie przyszli do szkoły w stylizacji odpowiadającej czasom życia autorki oraz akcji powieści. XIX-wieczne damy oraz kawalerowie wykazali się niezwykłą pomysłowością w dobraniu stroju i dodatków z epoki pozytywizmu.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *