Akcja – Sprzątanie Świata

W piątek – 15 września, nasi uczniowie klas I-VI zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci
i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w  akcji ekologicznej – SPRZĄTANIE ŚWIATA.  Wyruszyli, aby sprzątać okolice szkoły i pobliskie tereny.

Czynny udział w akcji dał dzieciom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko.

Wieści z życia szkoły