Click here to add your own text

W ostatnim tygodniu maja w klasach piątych odbyły się rozprawy sądowe. Z oskarżeniem zmierzyć musiał się Syzyf, bohater greckich mitow. Po zebraniu dowodów i poszlak prokurator wydał akt oskarżenia na rozkaz pokrzywdzonego – boga Zeusa. Świadkowie przedstawili swoje zeznania. Oczywiście Syzyf mógł liczyć na pomoc adwokata. Na koniec rada przysięgłych na czele z boginią sprawiedliwości Temidą wygłosili wyrok: Syzyf został skazany na wtaczanie głazu pod górę, a jego kara skończy się wtedy, gdy wykona swoje zadanie.