8.03.2023 r. odbyła się wycieczka do MCER w Markach na spektakl „Piękna i Bestia”. Uczestnikami wycieczki były dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych.

Celem wycieczki było:

– podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze poprzez udział w spektaklach,

– umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,

– uwrażliwienie na piękno,

– krzewienie kultury i estetyki żywego słowa.