W klasie 3b w ramach programu „Laboratoria przyszłości” wykorzystano robota Qoopers do powtórzenia tabliczki mnożenia i dzielenia oraz zasad ortograficznych. Nasi mali robotycy nabywali umiejętności z zakresu sterowania ręcznego robotem poprzez aplikację Robobloq w smartfonie. Nauka poprzez zabawę kształtowała dodatkowo umiejętności współpracy wykonując zadania w zespołach.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci  @LaboratoriaPrzyszlosci