Nasze przedszkole przystąpiło do międzynarodowego programu POLA NADZIEI, którego celem jest pozyskanie środków na rzecz hospicjów❤.
Wyrazem solidarności ze wszystkimi dotkniętymi cierpieniem jest akcja sadzenia żonkili- kwiatów już od starożytności symbolizujących nadzieję oraz zwycięstwo miłości nad śmiercią🌼.