22 kwietnia uczniowie klas 4, którzy spełnili wymogi formalne, przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej, ale do części praktycznej dopuszczeni zostali Ci uczniowie, którzy udzielili przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi w teście.
Gratulacje dla uczniów, którzy zdobyli swoje pierwsze prawo jazdy👏