Ważna informacja dla rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach zimowych.