Podziękowanie dla Zespołu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego Varso 2 na czele z Panią Małgorzatą Olszewską