Lekcja online prowadzona przez Centralny Dom Technologii CDT.