Pedagog


mgr Agnieszka Matejak

ZADANIA PEDAGOGA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Drogi Uczniu! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- Chciałbyś z kimś porozmawiać.

- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

- Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

- Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

- Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem 

- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

- Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)

- Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

     

Drogi Rodzicu! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

- Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania


- Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.


- Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

- Szukasz pomocy.

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA