"Akademia przyszłości"-projekt unijny

Projekt unijny

 

„Akademia Przyszłości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych w Gminie Radzymin”

 

RPMA.10.01.01-14-a474/18  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowanego w ramach Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Radzymin w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp z o.o.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w: w Szkole Podstawowej w Starych Załubicach, Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie, Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyminie, Szkole Podstawowej nr 1 w Słupnie, Szkole Podstawowej nr 2 w Słupnie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciemnem, Szkole Podstawowej w Nadmie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli wyżej wskazanych szkół.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych minimum 1078 uczniów (544 dziewczynek, 534 chłopców) ze wskazanych wyżej szkół poprzez realizację programu wsparcia obejmującego realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni.

 

W ramach projektu przewidziana jest realizacja poniższych zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie:

 

· Zajęcia wspierające z matematyki,

 

· Zajęcia rozwijające z matematyki,

 

· Zajęcia wspierające z języka angielskiego,

 

· Zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

 

· Kółko przyrodnicze,

 

· Zajęcia informatyczne z programowania,

 

· Kółko szachowe/warcabowe,

  

· Kółko teatralne.

   

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia. 

 

Wartość projektu: 1 996 167,67 zł

 

Wysokość dofinansowania: 1 879 671,67 zł

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020

Harmonogram

 

 HARMONOGRAM-AKADEMIA PRZYSZLOSCI.docx

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA