Harcerstwo

Drodzy Państwo,
chcąc zainteresować nasze dzieci i młodzież innym, nieco tradycyjnym sposobem spędzania wolnego czasu, z dala od gier komputerowych i portali społecznościowych, zapraszamy uczniów klas IV-VIII na zbiórki 64 Radzymińskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Czerwone Maki. Zbiórki odbywają się w naszej szkole w każdą sobotę o godz. 10.00, a prowadzone są przez drużynowego Kamila Siebierewskiego oraz przybocznego, ucznia klasy VIII naszej placówki - Marcina Łukowskiego. Liczymy, że zachęcą Państwo swoje pociechy do odwiedzenia zbiórki drużyny, gdzie nasi młodzi uczniowie będą mogli nie tylko świetnie się pobawić, spędzić czas w gronie znajomych, ale także uczyć się wartości, od lat kształtowanych przez ZHP.
Z-ca Dyrektora Joanna Rosz

Charakterystyka 64 RWDH „Czerwone Maki”

     Jesteśmy 64 Radzymińską Wielopoziomową Drużyną Harcerską „ Czerwone Maki” i istniejemy od października 1990 roku. Nazwa pochodzi od pieśni czerwone maki na Monte Cassino, autorem jej słów jest Feliks Konarski a słowa te powstały w nocy z 17 na 18 maja 1944r.                          

      Nasza drużyna, pragnąc uczcić pamięć polskich żołnierzy walczących po Monte Cassino, przyjęła za swoją odznakę odznaki rozpoznawcze jednostek, w których walczyli. 

      Logo drużyny  powstało z połączenia odznak rozpoznawczych dwóch polskich jednostek wchodzących w skład 2 Korpusu Polskiego. Zielony świerk na biało-czerwonym tle był odznaką rozpoznawczą 3 Dywizji Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Bronisława Ducha. Żubr był odznaką 5 Kresowej Dywizji Piechoty walczącej pod dowództwem gen. Nikodema Sulika.   Obydwa oddziały wsławiły się podczas walk pod Monte Cassino oraz wzięły udział w zdobyciu klasztoru. Wielu żołnierzy należących do tych dywizji zapłaciło za to zwycięstwo najwyższą cenę – cenę swojego życia.      

        W skład drużyny wchodzi  23 członków  wraz z kadrą. Drużyna działa systemem wielopoziomowym w trzech poziomach. Harcerskim (11 osób, podstawówka klasy 3-6) i Starszo Harcerskim ( 5 osób, gimnazjum) i wędrowniczym (2 osoby w liceum).

                Skład Kadry:

                Drużynowy: Kamil Siebierwski lat 32,

                Przyboczna: Karolina Marzena Ptaszek lat 27,

                Przyboczna: Alicja Górczyńska lat 16,

                Przyboczny: Jakub Rowicki lat 16,

                Przyboczny: Marcin Łukowski lat 14,


Cele statutowe ZHP:

•             stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,

•             nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,

•             upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,

•             stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,

•             upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Cele jakie pragniemy osiągnąć roku harcerskim 2018/2019:

Oprócz udziałów w zlotach hufcowych i imprezach środowiskowych:

-skuteczne rozpropagowanie akcji 1% dla harcerzy.

- wprowadzenie systemu zastępowych.

- powołanie co najmniej trzech zastępów.

- pogłębianie wiedzy Harcerskiej

Priorytetami jakie stawiamy sobie na lata 2018/2019 jest:

- zorganizowanie obozu drużyny.

- ustabilizowanie liczebności drużyny.

- dalsze doskonalenie członków drużyny z zakresu pierwszej pomocy. (Do tej pory 2 osoby z kadry mają ukończony kurs WKPP)

- skompletowanie umundurowania całej drużyny 


<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
          1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA